Vlada potrdila dvig nadomestila za invalidnost osebam z motnjo v duševnem razvoju (dopolnjeno)

Ljubljana, 07. decembra (STA) - Vlada je danes sprejela sklep o valorizaciji nadomestila za invalidnost duševno prizadetih oseb in najtežje telesno prizadetih, pri katerih je prizadetost nastala v otroški dobi. Prav tako je vlada določila višino dodatka za nego in pomoč tem osebam. Nadomestilo za invalidnost dviguje za več kot 80 evrov, predviden je poračun za nazaj.

četrtek, 7. decembra 2017 | 15:59

Vlada je na pobudo varuhinje človekovih pravic preučila 8.a člen zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Ta zakon zadeva zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadete osebe, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi.

Vlada je zavzela stališče, da nadomestilo za invalidnost od 1. januarja 2016 znaša 36 odstotkov neto povprečne plače na zaposlenega v preteklem letu. Trenutno (od 1. aprila 2017) to znaša 370,86 evra. Sklep predvideva tudi poračun za nazaj. Tako se bo nadomestilo valoriziralo tudi za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2016 na 361,95 evra in za obdobje od 1. aprila 2016 do 31. marca 2017 na 364,76 evra.

V letu 2018 bodo uskladitev izvedli s 1. aprilom 2018.

Zaradi skladnosti zakonodaje je vlada preučila tudi 9.a člen zakona ter ugotovila, da je treba podobno razlago zakonskega določila uporabiti tudi pri dodatku za tujo nego in pomoč.

Dodatek za invalidne osebe, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb, se bo tako s 165,07 evra zvišal na 206,03 evra. Pri poračunu pa bo za obdobje do 31. marca 2016 upoštevana višina 201,08 evra, od aprila 2016 do konca marca 2017 pa 202,65 evra.

Dodatek za tiste, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, pa se z 82,54 evra dviguje na 103,02 evra, po valorizaciji za nazaj pa bo za čas do 31. marca 2016 znašal 100,54 evra, za obdobje med aprilom 2016 in aprilom 2017 pa 101,32 evra.

Izplačilo valoriziranega nadomestila za invalidnost, razlike nadomestila za invalidnost, dodatka za tujo nego in pomoč ter zdravstvenega zavarovanja pomeni letno 7,4 milijona dodatnih sredstev, za poračuna od 1. januarja 2016 do 30. novembra 2017 pa bo treba zagotoviti 13,9 milijona evrov.

Novo višino nadomestila in dodatka bodo začeli izplačevati še ta mesec, poračun za nazaj pa bo izplačan večinoma v decembru, manjši del pa v januarju prihodnje leto, so pojasnili na vladi.

VSE ANKETE

Kje boste pričakali novo leto 2018?